Skip to the main content

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

  1. Er wordt gespeeld volgens de geldende “Spelregels voor wedstrijdbridge “(NBB)

 

  1. De spelende paren (leden) worden ingedeeld in lijnen

 

  1. Het bestuur bepaalt de indeling van nieuwe en gewijzigde paren over de lijnen.

 

  1. Elk verenigingsjaar worden er ca. 5 competitieronden gespeeld elk van ca. 7 avonden.

Na afloop van elke competitieronde zullen, afhankelijk van het aantal paren in de lijn, de twee of drie hoogst geëindigde paren promoveren en de twee of drie laagst geëindigde paren degraderen.

Het bestuur kan hiervan afwijken.

 

  1. Van de leden wordt verwacht dat ze af- en aanwezigheid vroegtijdig melden.

 

  1. 6. Regels voor de toekenning van scores aan paren voor een (wedstrijdavond) zitting:
Situatie Toegekende score
1. Afwezig zonder afbericht. 0%
2. Gespeeld met andere partner uit eigen lijn behaalde score
3 Gespeeld met invaller van buiten de club min. 45%  –  max55%
4. Gespeeld in een hogere lijn als invaller min.45%
5. Gespeeld in een lagere lijn als invaller max.55%
6. Gespeeld in de eigen lijn met invaller uit hogere lijn max.55%
7. Gespeeld in de eigen lijn met invaller uit lagere lijn min. 45%
8. 1e keer afwezig –zelfde comp.ronde.– tijdig gemeld gem.score, max.52,5%
9. 2e keer afwezig- zelfde comp.ronde -tijdig gemeld gem.score. max.50%
10. 3e en volgende keren afwezig- zelfde comp. ronde 0%

 

  1. 7.Invallers en invallende paren van buiten de club kunnen door het bestuur gevraagd worden.

 

  1. Het bestuur tracht leden die geen deel zijn van een partnership, als invaller te laten spelen.

 

  1. Een paar kan een verzoek tot terugtrekking uit de competitie voor een periodeindienen bij de wedstrijdleider.

Het paar zal dan ingedeeld blijven in de lijn waar zij op dat moment spelen, mits zij niet op promoveren/degraderen staan, dan zal dat paar buiten mededinging ingedeeld worden in de naasthogere of naastlagere lijn.

Het verzoek dient voor de start van de competitieronde ingediend worden.

Het paar mag niet meer dan drie keer in die competitieronde buiten mededinging mee spelen.

Indien twee competitieronden achter elkaar tot terugtrekking wordt verzocht, degradeert het paar naar een lagere lijn.

 

  1. Het bestuur kan, indien zij daartoe reden ziet, afwijken van het reglement.
Andere artikelen

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement J.B.C. Het bestuur beslist over alle zaken betreffende het lid...

11/09/2020 - Pat Bouman-Kloos

Zeker tot 1 januari 2021 geen bridge

Helaas wordt er tot 1 januari geen bridge georganiseerd, dit ivm de coronaprotocollen.

04/09/2020 - Pat Bouman-Kloos

Uitstel Vijfde Julianadorper Bridge Kampioenschap

  Vijfde Julianadorper Bridge Kampioenschap...

04/09/2020 - Pat Bouman-Kloos